2015

Rigging på Ringsaker krk 2015

Sesongen for vår del startet på Ringsaker Kikre og et Middelalderarangement dette der. Dette var første gangen de forsøkte, og vi håper det blir flere