BUESKYTING

 

I hele sommerhalvåret møtes medlemmer og skyter historisk pil og bue på Domkirkeodden. Blinken står på jordet ned mot Mjøsa. Den kan åpnes med kode. Bue og piler har hver enkelt med seg selv. Det kan, etter avtale med klubben, lånes ut piler og buer. Ta kontakt med Per Onsrud på tlf40414091 for svar på spørsmål rundt dette.

Einar Philip, Ole og Ola i aksjon på buebana

Einar Philip, Ole og Ola i aksjon på buebana

 

buebilde2

Vibeke sammen med Mattis og Aleksander

HISTORISK PIL OG BUE

Middelalderforeningen i Hedmark har mange medlemmer som har historisk pil og bue som sin hovedinteresse. I tillegg til å ha ansvar for buebana både under Hamarfestivalen og Oslofestivalen, har vi ukentlig øving i sommerhalvåret. Denne øvingen foregår på Domkirkeodden, hvor vi har blinker stående hele sommeren. Gjennom vinterhalvåret lages det piler og det holdes buemakerkurs. Følg med på vår hjemmeside, her vil det bli opplyst når det evt skal holdes kurs.

 

Sommeren 2016 hadde følgende medlemmer på premielister rundt om :

Samuel Niedermeier ble 2. norgesmester i juniorliga

Middelalderforeningen fikk også en norgesmester i sine rekker, Vibeke Hanvold Larsen

14063945_10153579170401503_5183242650672251960_n

 

Nannestadmester i bueskyting 2016 Per Onsrud. Pokal ble utdelt av ordføreren.

Per Onsrud ble Nannestadmester 2016

per med bue

Per Onsrud

Geir med piler, bue

Geir Moen

Bueskyting har sin opprinnelse i forhistorisk tid. Det eldste eksisterende bilde av en bueskytter er 15000 år gammelt, funnet på en hulemaling i Spania. Buen var et typisk krigs‐ og jaktvåpen. Det er funnet pilspisser kunstferdig utført i sten, som antas å være ca 50000 år gamle. Før den tid tror en at menneskene bare spisset til pilen og herdet den over ilden.   Da det ikke er mulig å stadfeste helt buens opprinnelse som jakt‐ og krigsvåpen, må dette bare bli ren gjetning. Men det er ganske klart at den folkestamme som først tok buen i bruk, ble sterkt fryktet av sine fiender. Det kan nok derfor trygt slås fast at buen er menneskehetens eldste skuddvåpen, og vi vet at buen ennå i vår tid blir brukt av enkelte folkestammer som jakt‐ og krigsvåpen. 

Fra den store folkevandringstiden kommer vi omkring år 400 f.Kr  over til den yngre jernalder og våre forfedre lærer omtrent på denne tiden og anvende en bokstavskrift (runer), og derved sjansen til og kunne meddele seg til ettertiden.  Den lange og kraftige 5‐6 meter fots langbuen ble av vikingene betraktet som et meget viktig våpen. Vikingene seilte langveis over havet, angrep og plyndret både til lands og til vanns og trengte et kraftig våpen også på avstander. I år 794 angrep og plyndret vikingene Lindisfarne kloster på kysten av Northhumberland. Vikingene besto av nordmenn, dansker og svensker og ble nevnt av historieskrivere under fellesbetegnelsen Normannere.  Et regn av piler innledet som regel en strid til sjøs. De fant fort ut fordelen ved å kunne skyte lengre enn sine fiender. Resultatet var at buene stadig ble utviklet i styrke og hurtighet, og i kamp på avstand var en kraftig bue et glimrende våpen.

DSC00168 (267 x 200)

I sagaen finnes en rikdom av eksempler buen hadde utenom i krig. Kongene Olav Tryggvason og Olav den Hellige var meget dyktige bueskytter. Snorre forteller mange steder om vikingenes kraft og presisjon i bueskyting. Om Einar Tambarskjelve forteller han at Einar skal ha vært en usedvanlig sterk mann og den beste bueskytter Norge hadde fostret. Som bevis på hans pils gjennomslagskraft heter det at han men en stump pil skjøt gjennom en rå oksehud som hang løst over en stokk! De norske vikingers buer var laget i tre og hovedmateriale var barlind, som i den tid var og finne i store mengder på Sør‐ og Vestlandet. Det er lite igjen av denne tresorten i Norge nå.  Det var også en populær aktivitet og ha bueskytterkonkurranser ved markeder og andre samlinger i vikingtid, middelalder og helt fram til 1600‐tallet. Da opphørte bueskyting som konkurranseform helt fram til 1900‐tallet, bortsett fra i England.  Det er vel få idretter som passer så godt for alle aldersgrupper som bueskyting – et hjelpemiddel som beherskes av utøveren, og som kan brukes av alle; unge, eldre, friske og handikappede.  I dag er det mange som er interessert i og utøver bueskyting i Middelalderforeningen i Hedmark. Historisk pil og bue, ‐ som vi kaller det. Å få være sammen med buevenner er og blir en god opplevelse.  Gledelig er det også at det blir stadig flere damer som vil være med og som i tillegg gjør det svært bra! 

Kilde: «Bueskyting for alle v/Molberg, Toxofil, Elisabeth.

Vi har mange barn som er med i foreningen. For disse er ofte pil og bue en av hovedakriviteten både under festivaler og andre sammenkomster.

Vibeke med Aleksander og Mattis

Vibeke med Aleksander og Mattis

 

barneskyting

Mattis og Aleksander

 

danielbuefestivalhamar2007

 

piler

 

pilspisser

 

pil m ferdig fjaerholder

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre