MEDLEMSMØTER

Middelalderforeningen i Hedmark har medlemsmøter en gang pr måned, bortsett fra juni, juli og augus. I disse sommermånendene resier vi rundt på forskjellige festivaler. Medlemsmøtene foregår i Drengstukjelleren på Domkirkeodden. Møtenes innhold vil variere, foredrag, håndtverksformidling og utøvelse av disse eller møte venner med felles interesse.

Høsten 2019 møtes vi følgende kvelder:

17. September

15. Oktober

19. november

Dato for årets julebord vil annonseres senere i høst.

Noen av medlemmene møtes på Domkirkeodden for å skyter pil og bue. Andre møtes til blankvåpentrening, hver søndag hele sommerhalvåret. Alle kan komme og prøve seg der.