MEDLEMSMØTER

Middelalderforeningen i Hedmark har et medlemsmøte en gang pr måned, bortsett fra juni, juli og august, da vi resier rundt på forskjellige festivaler. Medlemsmøtene foregår i Drengstukjelleren på Domkirkeodden , som vi er så heldig å få låne. Møtenes innhold vil variere, foredrag, håndtverksformidling og utøvelse av disse eller om du ønsker det, møte venner med felles interesse.

Medlemsmøter og andre arrangementer vi kan delta på:

Aktivitetsplan vinter/vår 2017:

24.januar, medlemsmøte med tema lærsøm
21. februar, årsmøte + dans (avgjøre om hva vi gjør videre)
21.mars, medlemsmøte med middelalderdrakt som hovedtema
18.april, medlemsmøte
15.mai, medlemsmøte

Styret ønsker å videreføre og spre kunnskapen om middelalderdans som enkelte av medlemmene nå har tilegnet seg og prøve å gjøre dette til underholdning vi kan tilby.

Så snart forholdene tillater det vil det igjen bli bueskyting på Odden på søndager.

Hvordan vi kan organisere blankvåpentrening for interesserte medlemmer vil vi også komme tilbake til, men satser på å få til noe fra februar.

På grunn av foreningens høye aktivtetsnivå har vi behov for flere aktive historieinteresserte medlemmer. Derfor planlegges en åpen dag for presentasjon av foreningen i april. I tillegg hadde det vært fint om alle medlemmer kunne vært aktive på rekrutteringssiden.