MEDLEMSMØTER

Middelalderforeningen i Hedmark har et medlemsmøte en gang pr måned, bortsett fra juni, juli og august, da vi resier rundt på forskjellige festivaler. Medlemsmøtene foregår i Drengstukjelleren på Domkirkeodden , som vi er så heldig å få låne. Møtenes innhold vil variere, foredrag, håndtverksformidling og utøvelse av disse eller om du ønsker det, møte venner med felles interesse.

Styret ønsker å videreføre og spre kunnskapen om middelalderdans som enkelte av medlemmene nå har tilegnet seg og prøve å gjøre dette til underholdning vi kan tilby.

Noen av medlemmene møtes på Domkirkeodden og skyter pil og bue på vår blink som står oppe hele sommerhalvåret. Alle kan komme og prøve seg der.

Blankvåpentrening foregår også på søndager, så sant det er medlemmer som kan være med på dette. Været og andre aktiviteter kan begrense dette til noen søndager i sommerhalvåret.

På grunn av foreningens høye aktivtetsnivå har vi behov for flere aktive historieinteresserte medlemmer.