STIKLESTAD 2015

Middelalderforeningen i Hedmark har hatt en tradisjon i noen år nå, hvor en del av medlemmene drar opp til Stiklestad og Speles og den Hellige Olav. Så også i 2015. Tradisjon tro var vi med å kaste glans over selve Spelet og i leiren forøvrig.

Her finner du videoen Ola Onsrud tok under årets opphold på Stiklestad. Stiklestad 2015