KONTAKT OSS

Styret i Middelalderforeningen i Hedmark

Leder: Per Onsrud. per.onsrud@gmail.com

Sekretær: Lynne Elisabeth Wermuth. wermuthlynne@gmail.com

Kasserer: Ola Onsrud e-post: ola.Onsrud@fagskolen-innlandet.no

Styremedlem: Torunn Meyer

Styremedlem: Truls Simon Halbakken

Styremedlem: Astrid Marie Hveem