Hamar juni 2019

Kjøkkenet er et sentralt punkt på enhver festival

Når en skal mate godt over 100 personer, kokes det store mengder mat i store gryter

Det blir en del grønnsakskutting, småpludring og mye latter rundt kjøkkenøya

Årets håndverksaktivitet for barn var snorlaging.
Festival og godt humøt, det hører til
Kongen med sin ridderskole var på plass også i år
En blivende ridder til kongens hær, Viking i farta

Ingen festival uten god musikk fra gode humørspredere
Ramashang (http://www.ramashang.dk/)
Ei heller ingen festival uten sprell og morro med
Gycklaren Geten ( https://middelalderfestival.no/arets-artister)